Zdobywanie informacji na temat nieznanej dziedziny zawodowej

Dość często klienci mają dobre pomysły na pracę w zawodzie, którego dobrze nie znają, rzadko jednak próbują dokładnie przeanalizować taką opcję pod kątem decyzji, by albo odrzucić ją jako całkowicie nierealną, albo też rzeczywiście zrealizować. Analizujemy więc wspólnie ich marzenia i pomysły, zastanawiając się, jak można by je urzeczywistnić. Istnieje wiele możliwości uzyskania dostatecznej ilości informacji – są one łatwo dostępne w Internecie i czasopismach. Ponadto – podobnie jak w wypadku zdobywania referencji – można wykorzystać już nawiązane i nowe kontakty, by zdobyć informacje o nowych dziedzinach zawodo-wych. W tym wypadku pojawia się jeszcze efekt dodatkowy – każda zapy-tana osoba staje się kimś, kto wie, że szukamy pracy, i kto może nam pomóc w jej znalezieniu .

Read More

Zapowiedź

Zapowiedź, że teraz przeprowadzę z nim szereg testów psychologicz-nych, przyjmuje z oczekiwanym sceptycyzmem. Podobnie jak większość menedżerów obawia się „obnażenia” czy „duchowego striptizu”, który daje rozmówcy zbyt duży wgląd w jego prywatność. Przypuszczam, że ludzie nawykli do sprawowania kontroli nad innymi obawiają się udzielać zbyt wielu informacji o sobie, gdyż boją się, że wiedza ta zostanie wykorzystana w niewłaściwym celu. Gdy wyjaśniam klientowi, że wyniki testów przydadzą się przede wszystkim jemu samemu i że nie mam żadnych możliwości, by zdobyte wiadomości wykorzystać przeciwko niemu, wyraźnie się odpręża.

Read More

Jak po otrzymaniu wypowiedzenia zachowywać się wobec przedsiębiorstwa

Osoby, które odchodzą z firmy, powinny pożegnać się z przedsiębiorstwem, kolegami i partnerami handlowymi. Klienci, a zwłaszcza członkowie kadry kierowniczej, mają jednak w tej sytuacji skłonność do „znikania” z firmy. Nie jest to dla nich dobre – myśl, że z dnia na dzień przestali istnieć dla ludzi, z którymi często pracowali całe lata, powoduje rozgoryczenie. Utrudnia to również byłym kolegom czy współpracownikom nawiązanie z nimi kontaktu. A właśnie te kontakty mogą klientowi pomóc w poszukiwaniu pracy, a także okazać się dla niego cenne z psychologicznego punktu widzenia. Niedobrze, gdy osoby nadal pracujące w firmie nie wiedzą, jak mają się zachować w stosunku do zwolnionego kolegi. Może to wywołać u nich poczucie winy, że nie spotkał ich podobny los, a mogą też uznać, że skoro menedżer nie pojawia się już w przedsiębiorstwie, to w jakiejś mierze przyznaje się do błędu. Mogą też mieć trudności z mówieniem o swych byłych kolegach lub przełożonych w przedsiębiorstwie i poza nim.

Read More

Z perspektywy rady pracowniczej

Kiedy rady pracownicze słyszą po raz pierwszy o usługach outplacemen- towych, przejawiają zwykle umiarkowany sceptycyzm, zwłaszcza wtedy, gdy z konsultantem spotykają się z inicjatywy zarządu przedsiębiorstwa. Długo utrzymywał się pogląd, że należy przede wszystkim podejmować nie te działania, które mogą pomóc kolegom w znalezieniu nowego zajęcia, lecz wyłącznie te, które zapewnią im pozostanie w firmie. Przedstawiciele rad pracowniczych wychodzili też często z założenia, że program outplacementu jest narzędziem opracowanym z myślą o członkach kadry kierowniczej i nie przyniesie żadnych korzyści innym pracownikom. Zgod-nie z moimi doświadczeniami w takiej sytuacji zawsze pomaga wyczerpu-jąca rozmowa mająca na celu rozwianie sceptycyzmu i uprzedzeń. Ze strony rad pracowniczych zawsze spotykałam się z pomocą przy realizacji projektów outplacementu. Często zarząd przedsiębiorstwa prosi mnie o jak najszybsze przedłożenie konkretnej oferty outplacementowej, ponieważ rada pracownicza obstaje przy włączeniu jej w pakiet świadczeń dla zwal-nianych pracowników.

Read More

Kontrola końcowa

Stanowi kolejny etap ewolucji teorii i praktyki zarządzania, obejmując problematykę natury ekonomicznej, organizacyjnej, marketingowej, a także sferę problemów informacyjnych i informatycznych oraz metod analitycz-nych w podejmowaniu decyzji i jest odpowiedzią na takie wyzwania jak: społeczne i kulturowe zmiany w otoczeniu, rozwój gospodarczy, rozwój nauki i techniki, postęp techniczny i technologiczny (wzrost możliwości produkcyjnej przedsiębiorstw pod względem złożoności produkcji), globalizacja rynków klientów i konkurencji.

Read More